New items
Isa Genzken : Works from 1973 to 1983
Russian Avant-Garde : pioneers and direct descendants
Meander : Łukasz Majcherowicz
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw