New items
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
No cover
Type bulletin. #4,
Kryształy Zagłębia : projektanci szkła 1960-2000 = Crystals of the Zagłębie region : glass designers 1960-2000
printmakers' bible
Pokolenia = Generations : Prot Jarnuszkewicz, Adam Myjak, Włodzimierz Szymański