Nowości
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2022 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts and Design 2022 competition
Opéra : Classic & Contemporary Nude Photography : Anniversary Issue
Litwa : dwa stulecia fotografii = Lithuania : two centuries of photography
Krzysztof Kędzierski : pars pro toto, asamblage, rzeźba
Cyfrowe konfrontacje 2022