New items
Andrzej Zwierzchwski : budowa abstrakcji
Braque 1906-1914 : Erfinder des Kubismus = Inventor of Cubism
W procesie : sympozjum sztuki Było, jest i będzie : Pałac Morawa : 30.08-07.09.2021 = In progress : art symposium It was, it is and it will be : Palace in Morawa : 30.08-07.09.2021
No cover
Spiraling polyhedron
Genezis z ducha", Juliusz Słowacki