Nowości
Eseje o sztuce i artystach
Komunikacja marketingowa w kreowaniu wizerunku instytucji kultury na przykładzie muzeów narodowych
Bajki
Everything at Once : Postmodernity 1967-1992
Komunikacja interpersonalna i psychologiczne aspekty pracy z ludźmi : od instytucji kultury do biznesu