New items
Przestrzeń i czas : I Międzyuczelniana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dłużew 2015 "Przestrzeń i czas"
Animacja w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014 : suplement
Adobe After Effects CC : oficjalny podręcznik
Or-światło : tekhelet