New items
Grzegorz Kozera : widzenie powtórne = the second look
Marian Wimmer : przestrzeń jako tworzywo sztuki
Michał Gątarek : antynatalizm = antinatalism
Witraże
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008