Nowości
Triumf typografii : kultura, komunikacja, nowe media
Proroctwa
Bez gorsetu : Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku = Corsets off : Camille Claudel and Polish women sculptors of the 19th century
Materiały i techniki : poradnik dla artysty współczesnego
Postava (po)stoj : Ján Triaška