Nowości
Art and China after 1989 : theater of the world
May Morris : arts & crafts designer
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Sztuka wczesnochrześcijańska
Tradycja i współczesność fotografii polskiej : fotografia w realizacjach multimedialnych : Prażmowski, Stanny, Pyrlik, Tomaszczuk