New items
Radykalne oko : o Witkacym, Kobro, Strzemińskim, Themersonach, Żarnowerównie i innych twórcach sztuki wzbudzającej niepokój : fragmenty awangardowego dyskursu. T. 1,
Short History of the Italian Renaissance
Muzea i narody w Europie Środkowej przed pierwszą wojną światową
Jaroslav Uhel
Witkacy : sejsmograf epoki przyspieszenia = seismograph of the acceleration age