Nowości
Polki na Montparnassie
Body of the Artisan : Art and Experience in the Scientific Revolution
Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960. T. 8, Cz. 2,
Włodzimierz Pawlak : Dzienniki 1989-2022 = Diaries 1989-2022
Kino artystów i artystek : od Mélièsa do Maciunasa