Nowości
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014 : suplement
Rynek sztuki w Polsce : raport 2018
Teresa Sztwiertnia : Utajone : malarstwo, rysunek, opowiadania
Duch metra
Jagielski : zarys