Nowości
Agnes Pelton : Desert Transcendentalist
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej = Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
V&A Sourcebook of Pattern & Ornament
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Sztuka w czasach populizmu