New items
Innowacje : 1999-2009 : Ericsson i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie : jubileuszowa wystawa Galerii Ericsson, Warszawa 2009
Contemporary painting
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretations of olympic disciplines
Bad Island
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi