New items
Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO, 1953
Rzeźba w porcelanie, porcelana w rzeźbie = Porcelain sculpture, porcelain in sculpture
Unannounced Voices : Curatorial Practice and Changing Institutions
Kinetic structure
Nad rzeką, której nie ma : Teresa Gierzyńska oraz Edward Dwurnik, Dorota Gierzyńska, Zofia Kulik, Przemysław Kwiek, Daniel Wnuk