Nowości
Zográfoi - Glýptes - Charáktes : scholí efarmosménon technón kai politismoú = Painters - Sculptors - Printmakers : School of Applied Arts & Culture
Andrzej Zwierzchwski : budowa abstrakcji
Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie - Wzornictwo i Moda = Faculty of Design Academy of Fine Arts in Warsaw - Design and Fashion
Tadeusz Król : krajobraz elementy i struktury = landscape elements and textures
Martyna Czech : jad = venom