Nowości
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Bruce Nauman
Brak okładki
Świadectwo dojrzałości : Wspomnienia z lat 1928 - 1945
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
Khmer ceramics : beauty and meaning