New items
Panorama Racławicka" : sprawa narodowa : udział pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w badaniach i projektowaniu programu konserwacji "Panoramy Racławickiej" w latach 1981-1984
Muzea i narody w Europie Środkowej przed pierwszą wojną światową
Concepts of Beauty in Renaissance Art
Zobaczyć to, co polityczne : filozofia politycznej postrzegalności według Jacques'a Rancière'a
Kontrola wywozu dóbr kultury z Ukrainy : zbiór przepisów prawnych