New items
Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie
Betonoza : jak się niszczy polskie miasta
Upiór : historia naturalna
Jaroslav Uhel
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022/2023 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022/2023