New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Contemporary painting
Lygia Pape : a multitude of forms
Off the wall : art of the absurd
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965