New items
Przed i po "wielkim Jutrze"? : Zachęta i wystawy scenografii : Wystawa nowoczesnego malarstwa scenicznego (1913) i Wystawa scenografii z cyklu Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL (1962)
What Artists Wear
Józef Czapski, Grzegorz Kozera : korespondencja = Correspondence
Piotr Bożyk : obiekty kinetyczne = kinetic objects
Traditions et temporalités des images