New items
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Biografie niezwykłe : Zygmunt Grudziński 1870-1929, Bronisław Wiland 1874-1932
Bolesław Barbacki 1891-1941 : rysunki, portrety, akty, pejzaże
CyberArts 2018 : International Compendium : Prix Ars Electronica : Computer Animation, Interactive Art +, Digital Communities, Visionary Pioneers of Media Art, u19-CREATE YOUR WORLD : STARTS Prize'18 : Grand Prize of the European Commission honoring Innovation in Technology, Industry and Society stimulated by the Arts
Kobiety z obrazów : nowe historie