New items
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Underworlds : A compelling journey through subterranean realms, real and imagined
Andrzej Zwierzchowski : Działania archaiczne = Archaic Activities
Bez gorsetu : Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku = Corsets off : Camille Claudel and Polish women sculptors of the 19th century
Branded Interactions : Marketing Through Design in the Digital Age