New items
Wystawa prac studentów pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Designing Fonts : An Introduction to Professional Type Design
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Fluxus Means Change : Jean Brown's Avant-Garde Archive
Hilma af Klint : Artist, Researcher, Medium