New items
Upcoming : wybrane dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021 = Upcoming : selected degree pieces of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021
Poblask
Pisanie ikon : katalog wystawy
Mecenas, kolekcjoner, odbiorca : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej = Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland