Nowości
Kłusownik i myśliwi : prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta
Na ramionach olbrzymów : wykłady na festiwalu La Milanesiana w latach 2001-2015
Muzea i narody w Europie Środkowej przed pierwszą wojną światową
Techniki i metody pozyskiwania obrazu trójwymiarowego = Techniques and methods for the acquisition of three-dimensional images
Małpi Gaj i inne historie