New items
essential Joseph Beuys
Władysław Strzemiński : zawsze w awangardzie : rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917
Dorota Grynczel : twórczość
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Bruce Nauman : a contemporary