New items
Teka artystyczna uczestników Międzynarodowej Konferencji "Dzieło jako środek w edukacji artystycznej" : 26-28/10/2019
Sztuka publiczna : od obiektów do praktyk postartystycznych : brikolaż socjologiczny
Note = Zapis
Revisiting heritage : material from the conference Revisiting heritage, 7-8 June 2018, National Museum, Warsaw
Rzeźba w obiegu : profesorowie i pedagodzy Katedry Rzeźby Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku : uczestnicy wystawy 26.10.-10.11.2018 : profesorowie i pedagodzy Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie : uczestnicy wystawy w Gdańsku 4-18.04.2019