New items
W procesie : sympozjum sztuki Było, jest i będzie : Pałac Morawa : 30.08-07.09.2021 = In progress : art symposium It was, it is and it will be : Palace in Morawa : 30.08-07.09.2021
Przemiana
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby
Lygia Pape : The Skin of All
Opowiadanie obrazem : tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych