New items
Sztuka idzie na wolność : sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free : art in the Polish People's Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s
Czytając
Mieczysław Wasilewski versus Janusz Górski
Zanim powstał Wydział Rzeźby : nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818-1939
Slavic Myths