New items
Gattora : życie Leonor Fini
Azyle, nisze i enklawy, czyli katalog małych utopii
Techniki i metody pozyskiwania obrazu trójwymiarowego = Techniques and methods for the acquisition of three-dimensional images
Hitchcock : teksty i parateksty
Witkacy : sejsmograf epoki przyspieszenia = seismograph of the acceleration age