New items
Postprodukcja : kultura jako scenariusz - jak sztuka przeprogramowuje współczesny świat
Modern art: who cares? : an interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art
GranichAR'T 2022 : wystawa poplenerowa kwiecień 2023
Towards the Bauhaus
Koncepcja Kelaghai