New items
Opakowania czyli perfumowanie śledzia : o grafice, reklamie i handlu w PRL-u
Mieczysław Wasilewski : plakat &
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Animacja w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Pole bitwy : Paweł Baśnik, Piotr Bujak, Maciej Cholewa, Katarzyna Górna, Karolina Jarzębak, Robert Kuśmirowski, Nikita Krzyżanowska, Kasper Lecnim, Jan Możdżyński, Dominika Olszowy, Liliana Piskorska, Irmina Rusicka, Mikołaj Sobczak, Stach Szumski