New items
Egon Schiele
Zuzanna Janin : dom przekształcony w bryły geometryczne = home transformed into geometric solids : Galeria Foksal, Warszawa
Życie między zabytkami : o dziedzictwie w rewitalizacji
W te dni zgiełkliwe, płomienne i oszałamiające przenoszę się myślą = In these days of tumult, heat and dazzle I retreat in my mind
Józef Robakowski : obrazy i dźwięki : gnuśne lata 80