Nowości
Idee graficznego myślenia : IV Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie IMPRINT 2017 = Graphic thinking ideas : 4th Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw IMPRINT 2017
Mariola Przyjemska : Spacerowiczka gentryfikowanej Warszawy
Transfashional Post/Inter/Disciplinary Lexicon
27th International Poster Biennale in Warsaw
Stach Szumski