New items
Andrzej Zwierzchwski : budowa abstrakcji
45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 : pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu = The 45th Painting Biennale Bielska Jesień 2021 : under the auspices of the Minister of Culture, National Heritage and Sport
Edukacja medialna jako wyzwanie
Starting from Language : Joseph Beuys at 100
Punkt i linia a płaszczyzna : przyczynek do analizy elementów malarskich