Nowości
Space Synthesis : Jan St. Werner
Wolność Józefa Szajny : 100xTeArt : w setną rocznicę urodzin
Prawie nic : Józef Czapski : biografia malarza
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2022 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts and Design 2022 competition
Anatomica : The Exquisite and Unsettling Art of Human Anatomy