Nowości
Mitologia japońska : opowieści o bogach i herosach, konteksty kulturowe, historia i współczesność
Vermeer : zbliżenia
Remedios Varo Science Fictions
Biblioteki : krucha historia
Rozjaśnianie Hanekego