New items
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 4],
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965
Władysław Strzemiński : zawsze w awangardzie : rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Smart product design