New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
Krzysztof Jung : przemiana
Władysław Strzemiński : zawsze w awangardzie : rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917
Off the wall : art of the absurd