New items
Błony umysłu
Xawery Dunikowski : malarstwo = painting
Sztuka idzie na wolność : sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free : art in the Polish People's Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s
Ekspresja : lwowska rzeźba rokokowa
Marc Chagall : wszystko jest malarstwem = everything is painting