New items
Tamara Łempicka : rysunek = drawing
W procesie : sympozjum sztuki Było, jest i będzie : Pałac Morawa : 30.08-07.09.2021 = In progress : art symposium It was, it is and it will be : Palace in Morawa : 30.08-07.09.2021
Rzeczy, których nie wyrzuciłem
Malarstwo radykalne = Radical painting : Tomasz Milanowski, Sławomir Ratajski
Starting from Language : Joseph Beuys at 100