Nowości
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Identity : New Commercial, Cultural and Mobility Architecture
45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 : pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu = The 45th Painting Biennale Bielska Jesień 2021 : under the auspices of the Minister of Culture, National Heritage and Sport
Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem
Terytorium