New items
Sporting Fashion : Outdoor Girls 1800 to 1960
Ćwiczenia ze sztuki : Kolekcja Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 28.01-17.09.2022
Beata Szczepaniak : ciężar rzeźby
Tacita Dean : landscape, portrait, still life
Przestrzeń niewysłowiona : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski = Ineffable space : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski