New items
Computer : A History From the 17th Century to Today
Lupa, Warlikowski, Klata : Polski teatr po upadku komunizmu
Sztuka idzie na wolność : sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free : art in the Polish People's Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s
Olga Boznańska (1865-1940) : wystawa zbiorowa
Andrzej Zwierzchowski : Działania archaiczne = Archaic Activities