New items
City limits : Yael Efrati, Asta Gröting, Monika Sosnowska
Anna-Eva Bergman : Licht = Light 1973-1987
Grafika Wojciecha Weissa : techniki artystyczne, monotypie, grafika użytkowa : katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, październik 1975
Sztuka i przyjaciele : pisma wybrane Danuty Wróblewskiej
Edvard Munch