New items
Moda vintage
Dla szczęśliwszej przyszłości naszych dzieci : motyw dziecka w polskim plakacie i drukach propagandowych w latach 1945-1956
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia
Studio Ghibli : miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze : praca zbiorowa
Fête funèbre czyli Sztuka wobec śmierci = Fête funèbre : or art and death