New items
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne
Tkaniny z grobu królowej Jadwigi
Rysunek, malarstwo, koncepcja i polichromia
Mariusz Woszczyński : podróż