Nowości
Memorias australes desde el Rio de la Plata hasta el Canal del Beagle
Kroniki z młodości
End of Abstraction - Michał Szuszkiewicz
Okaleczony świat : historie fotografii Europy Środkowej 1838-2018
Pracownia Rysunku i Malarstwa - 1.04 na Wydziale Scenografii = Studio of Drawing and Painting - 1.04 at the Faculty of Stage Dsign