New items
09/19 : Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, Thomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub Wróblewski
Culture of Curating and the Curating of Culture(s)
Bez gorsetu : Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku = Corsets off : Camille Claudel and Polish women sculptors of the 19th century
Commodore 64 : a visual compendium
Galeria szaleńca : najdziwniejsze obrazy, rzeźby i inne kurioza z dziejów sztuki