New items
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014
Edukacja medialna jako wyzwanie
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretations of olympic disciplines
İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi : 10 yıl 2011-2020 = Istanbul Rotary Art Award Competition and Exhibition : 10 years 2011-2020
New Digital Deal : How the Digital World Could Work : Ars Electronica 2021